is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8 )

BURGER PRESIDENT!

Daar men thans handelt over de Belastingen, kan het

Jftjf11 "Ut ?y"',rer kennisfe van de Eerde Kamer van het Wetgevend Lichaam te brengen, een idéé totvermmdering der Staatsfchulden , hetwelk my is ingeva len en dat uit een gezet hiernevens gaat, met verzoek om he te? Vergadering intelevcren , en door een Commisfie te laten onderzoeken, of van dit plan nu of by vervolg van tyd eenig nuttig gebruik kon worden gemaakt.

Het zal 'er mets toe doen of men vveete uit welken hoek dit plan voortkome, zynde het tyds genoeg wanneer daarvan gebruik word gemaakt, dat de ontwerper zich bekend maakt, om als dan, indien het nodig zy, eenige ophelderingen te geven, waartoe de Dagbladen of Nieuws, papieren hem we? gelegenheid geven zullen.