Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïo DECEMBER. 1800. 413

Wind der Bataaffche Republiek, gefchreeven.alhier den 6 deezer, fub No. daarby, ten gevolge Decreet van den 24 September laatsteden, onder zekere bepaalingen, favorabel advifeerende op de Requeste van A. Pastoors en anderen, in qualiteit als Buurmeesteren van het Carfpel Millingen, gelegen in het voormalig Quartier van Nymegen; verzogt hebbende, dat het Vertegenwoordigend Lichaam het voornoemde Carfpel gelieve te remitteeren de achterftaliige Confumtiegelden tot den jaare 1K00, en dat dienvolgende de executie, waarmede het zelve Karfpel bedreigd wierdt, mogte worden opgeheeven.

En is goedgevonden en verflaan, de tweede leezing van voorfz. Misfive te bepaalen op aanftaanden Maandag den 15 December.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 6 deezer, fub No. \\; houdende, ingevolge van, en ter voldoeninge aan het Decreet van den 12 November laatstleden , deszeifs confideratien en advis op de Requeste van H. J. Minden, Koopman te Amflerdam $ daarby verzogt hebbende, permisfie om twee Kasjes met Nooten Muscaat en Foely, thans nog leggende in 's Lands Pakhuis te Amflerdam, tegen betaaling van de kosten der custodie te ligten , en na de voldoening van 's Lands tranfitoire rechten, naar Zevenaar te verzenden.

Waar over gedelibereerd en in aanmerking genomen zynde,.zowel het verbod wegens het tranfieeren van Speceryen, volgens Publicatie van den 22 February deezes Jaars, als het fufpcct tranfito vervoeren van vóórzegde Nooten Muscaat naar Zever.aar.

Dd 3 is

Sluiten