Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 DECEMBER 1800. 1013

van het Vertegenwoordigend Lichaam by, Decreet van 12December 1798,en dat alzo de Requestranten, en alle anderen, willen zy van de voordeden dooide Wetten aan de gewezene Leden van dat Gild toegekend, voor zoo verre zy toereikende zyn, jouisfeeren, dadelyk en onverwyld aan dezelve aanvraage zullen hebben te voldoen.

En zal Copie van dit Rapport worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, en van de Requeste, zo tot informatie als om door toezending van Copie aan provifioneeie Commisfarisfen van het gewezen Gild, en aan den eerften ondertekenaar van de gemelde Requeste kennis te

geven. , „

L. van den Braak.

A. J. Verbeek. U. J. Huber. Fr. Guljé. C. Scheffer.

En is, conform het zeive Rapport, goedgevonden en verftaan, mits deezen te verklaaren, dat de aanvraage door provifioneeie Commisfarisfen van het gewezen St. Lucas Gild te Amflerdam, aan de voormalige Gildebroeders gedaan, is overeenkomÜ.W den gemanifesteerden wil van het Vertegenwoordigend Lichaam, bepaald by deszelfs Decreet van den 12 December 1798, en dat alzo de Requestranten en alle anderen, willen zy van de voordeden door de Wetten aan de gewezene Leden van dat Gild toegekend, voor zo verre zy toereikende zyn, jouisfeeren, dadelyk en onverwyld aan dezelve aan vraage zullen hebben te voldoen-

En zal Extract deezes wórden gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, mee byvoeging van Copie van de voorfz. Requeste, zo tot informatie, als om de voorzegde weleer geSss 4 naamd

Sluiten