is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van mode en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fa dezelve worden de grooten van ftaat, de Ministers, de leden van het hooge gerechtshof en de medeleden van de Academie der Spaanfche taal en der gefchiedenisfen toegelaaten. De overige balcons zijn door eene ontelbaare meenigte van beiderlei genacht , en van alle ftanden vervuld.

De plaats, voor de ftrijdenden gefchikt, is met zand bedekt, en van het een tot het ander einde volkomen gelijk gemaakt. Voor de ftrijd begint, mag elk daar in omwandelen: op een gegeeven teken verwijdert men zich en de ftrijders komen 'er in. Deze zijn luchtig gekleed; derzelver ganfche habiet beflaat uit een paar broeken en een kort zijden vest, met een foortgelijken gordel. Edel« lieden is het geoor.oofd, binnen de ftaketfels te komen; zij zitten echter op zeer fchoone, rijk verfierdepaarden, en hebben eene meenigte bedienden te voet agter zich, welke hen te hulp moeten komen, wanneer hunne paarden afgemat of door den ftier gewond worden; de kleding dezer edelen is prachtig, doch in den gewoonen trant, de hoed is met hooge, zeer prachtige pluimen vcrfierd.

Hun eenigst geweer beflaat in een korte lans, met een fcherp ijzer: het is hun eene groote eer, daarmede den ftier te dooden , het zij zij denzelven in den hals ftooten of het hart doorbooren.

Men legt 'er zich op toe, om de wildfte ftieren tot dit bedrijf uittezoeken. Zij worden in de wouden aangekweekt , waar zij zelden menfchen zien, en om te verhinderen, dat zij aan geene menfchelijke gedaante gewennen, gebruikt men de voorzichtigheid, om dezelve niet, dan bij den nacht, te laaten reizen. Wanneer zij aangekomen zijn , fluit men dezelve in een Y 4 iooti