Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 227 >

bede aan de mode.

Mevrouw , dat uwe ftaf mijn aanzijn niet verplette ,

Wijl ik der Jou - Jou's naam te dwaas verkeerdlijk zette, ^ Ik dwaalde in 'tgrootsch gewrogt; ai, zie dus van de ftraf,

Die moogelijk mij dreigt, om deez' belijdnis af: Ik wil, alleen ter zoen! cisebt dit uw welbehaagen, yoor knoopen aan mijn rok , uwe edle Jou-Jou's draagen,

Ja, dat uw kunstgewrocht, oneindig van waardij, Op de afgezette plaat voor elk vereeuwigd zij.

P 2 TOO-

Sluiten