is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van mode en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 424 >

woordig te zijn, en het gebouw was, na het gevegt, zoo vol kruiddamp, dat men de menfchen naauwlijks erkennen konde. De Aria , welke de silles voor het gevegt zong:

Amour facre de la patrie, Remplis moi de ta noble ar deur!

werd fterk geapplaudifeerd; doch het treffendst was, toen, na den flag, de silles op een leger van vaandels en wapens, gewond op het tooneel gedraagen werd, terwijl de inwooners van Nanclj , waar onder veele vrouwen, met haare kinderen aan de hand, treurig hem naderden, en de burgerkroon op zijn hoofd zetteden; het Choor zong:

Jeune horos, recevez notre homage, Ah ! recevez nos vaux reeonnoisjans! Laisfez vous voir a nos enfans; Puisjent ils imiter un jour votre courage, Et Servir leur pays par des tels de vouements!

Wanneer eindelijk jong en oud om den gewondden knielde, en een algemeen Chorus zong:

Ciel, daignez ecouter nos vkux reconnoisfants; A Jon pays confervez le long tems.

Indien men daar b;j denkt, dat de held toen nog leefde, en men eiken dag angftig de berichten van zijnen toeftand te gemoet zag, begrijpt men zeker, welk eene yerbaazende werking deze voorftelling op het hart des gevoeligen had.

Zrjn