is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van mode en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 425 >

Zijn dood bragt de dramatifche mufe van den Heer De Fontaines in werking, en zijne tombeau de De Silles werd met genoegen op bet Nationaal Theater vertoond.

•£

Op het Theatre franpis de la Rue de Richelieu is ver»' toond henr i vin., tragédie nouvelle de M. c h é mer.

Den 30 Mei is voor de eerfte reize gefpeeld La Bien faifance de voltaire, ou l'innocence reconnue, comédie nouvelle en un acte en vers, op het theatre de la Nation.

Het onderwerp van dit ftukjen is den uitneemenden bijftand welke voltaire, zoo als genoeg bekend is, aan de familie van den ongelukkigen calas bewees, door derzelver eer, nevens die des vermoorden onfchuldigen, te redden; het voornaame oogmerk van deze Comoedie was dus, om die daad van edelmoedigheid, op den jaardag des overleden dichters op nieuw, te doen herleeven.

Dit voorbeeld is navolging waardig; vaderlandfche daaden van braafheid en edelmoedigheid behooren vooral onder eene natie levende gehouden te . worden , en het tooneel is zeker het best daar toe gefchikt.

M. saint fal fpeelde uitneemend voor den verdediger van c a l a s.

^

Op het Fransch Tooneel te Amfteldam, is in de voorige Maand vertoond; VEnvolement Suppofe, Comedie, fuivi par Les deux Dd s Fer-