is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van mode en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 84 >

guichelfpelen, zonder famenhang en oogmerk: de fpeler

kon eindigen, waar het hem behaagde ■ in deze

fpelen deelde men de uitvoering ook tusfchen twee perfoonen , waarvan de eene reciteerde, en de andere gesticuleerde : de Mimus kwam barrevoets met een

kaal gefchoren hoofd, het aangezicht met roet befmeerd, zonder grijns en met beestevellen, in plaats van klederen omhangen, op het Tooneei, alleen met een oogmerk , om gelach te verwekken: —. ook betraaden foortgelijke vrouwen het Tooneei, Mimet genaamd, welke, wanneer het volk zulks begeerde, zich moesten uitkleden, en dus zich naakt ten toon Hellen.

Het fpreekt van zelve, dat de ernftige Mimifche fpelen

van zulk een ruwen aart niet waren deze ftonden

in het algemeen in hoger achting daar bij begrijpe

men, dat deze en de voorige Mimifche fpelen van de Pantomifche moeten onderfcheiden werden, als in welke laatfte alles door gebaarden alleen volvoerd wordt.

De zucht voor het Tooneei nam bij de Romijnen

geenfints af echter werd dezelve niet aanhoudend

verfijnd, maar veranderde van tijd tot tijd in Tooneelpotfen, danfen , en de eerstgemelde Mimifche fpelen ; Rome telde vier groote Tooneelen, en in andere fteden

van Italiën had men dezelve ook in meenigte: — •

men lag alles daar aan te koste , Mufikanten ,

Acteurs en Danfers waren 'er in overvloed . naar

Ammias, bericht waren 'er in Rome alleen 3000 vreemde Danferesfen, welke zoo onontbeerlijk voor de Romijnen waren , dat zij in Rome blijven moesten, toen men, uit vrees voor duurte en gebrek aan leeftogt, alle vreemde wijsgeeren, redenaars en openlijke leeraars verhandde. Het Tooneei kreeg den grootften invloed op het hart des

Kei-