Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 225 >

Uit Duitsckland.

Hamburg Sept. I79r-

Onze Dmm fchijnen van hunne hoeden het meefte geluk te verwagten; het is ongelooflijk, welke veranderingen dezelve ondergaan , op hoe veele duizenderlei wijzen dezelve geboogen , op het hair gedrukt en verfierd worden. Intusfchen is geene der zoo onderfchei- . den vormen eene heerfchende Mode.

De modemjle oorfieraaden onzer Schoonen beftaan uit fijn bewerkte, kunftig in elkander gevoegde ringen van goud of gebrillanteerde kristal-paerlen van onderfcheiden koleur , hangende tot bijna op de fchouderen af. De klederen der Dames fluiten , als de Anglaifen, nogdigtom de taille, voorwaards ftaan dezelve wijd open; zij zijn doorgaands van eenvouwige taf, de rok van eene andere koleur. Onze winkeliers verkoopen thans eene chits, welke geheel en al oud modisch is, (hu alles gaat in een cirkelrond.) Dezelve is van een kastanje - bramen grond, met olijfkoleurige ranken, aan welke, vrij digt, ■ roozen-roode en hemels-blaauwe bloemen afhangen.

De Mopfen worden weder de fchoothonden der mode; van deze half vergeeten dieren zijn hier eenige jongen van Berlin gekomen, en het geflagt der mopfen vermeen.g-

vuldigt zich. Even als deze mopfen hebben de

jonge heeren uitwendig, geene verandering ondergaan.

v De

Sluiten