Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< I3Ö >

sarsuela.

Sarfuela zoude een flor. der tovergodinnen kunnen zijn, indien het park , de hoven , gebouwen , in 't kort, alles niet veronachtzaamd wierde, alles inviele. Niemand waagt het, Sarfuela te bewoonen, wijl dagelijks in hef uur des middernachts eene meenigte geesten , om te fchertfen, te eeten, te drinken, te lachen en te danfen, bij een kwam.

De fpanjaarden fchuwen de geesten zeer en 'er is geen inwooner in Madrid, welke niet vier of vijfmaal in zijn leven geesten zag en eiken avond, wanneer hij naar bed gaat, door meenigvuldig kruisfigen, deze arme fchepfels verjaagd.

het kieuw paleis, florida, ouadarama.

Het nieuw Paleis is voleindigd, ligt op den top eenes bergs en ziet 'er eer als een monniks klooster, dan als een koninglijk paleis uit. De wellustige fchilderftukken van eenen correoio, albana, enBouciiER ver. helderen het binnenfte eenigermaate; echter blijft het duister, wijl het gebouw masfief en eng te famen gebouwd is. De hoven zijn amhitheaters ■ gewijze aangelegd en worden van Manzaranes en het gebergte Pelos, het welk zich trapswijze van den witten lleenigen bodem in den omtrek van Madrid verheft, ingeflooten.

Florida is merkwaardig, uit hoofde zii'ner fpringbronnen, welke uit het fneeuwwater, van de bergen afvloeiende, ontdaan. Zij fpringen hooger en zijn fchooner , dan die, welke men in Frankrijk bewondert.

Do

Sluiten