Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

111.

HET

KONINGRIJK TUNKIN,

Het koningrijk Tunkin, Tunquin of Tonquin ligt op een half eiland aan geene zijnde der Ganges of op het oostlijk oostindisch half eiland; ten noorden en ooften grenst het aan China, zuidwaards aan Cochinchina (westchina) en westwaards aan Laos.

De naam Tonquin beduidt in de Chineefche taal het Oostlijk Hof, daar het voormaals een wingewest van het uitgebreide rijk van China en de zetel van een der keizerlijke hoven was. Thands, echter, is het een bijzonder, op 2ich zelf beftaand, Koningrijk, in elf provinciën verdeeld. Het bevat 150 franfche mijlen van het westen naar het ooften en 180 van het Zuidoofien naar het Noordwesten.

INWOONEES.

De inwaoners of Tunkineezen zijn we! gebeeld en van «ene middelbaare grootte. Zij hebben kleine oogen en

neus

Sluiten