is toegevoegd aan je favorieten.

Kabinet van mode en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 189 >

Dat gij mij en niet dat olijfkeurig mildzuchtig meisjen, dat ik uit medelijden dus lang vergezelfchapt heb, en waarmeê ik uit de grap in haare dweependen toon inltemde, gemeend hebt,zegt mij mijn fpiegel! daar en boven ben ik meesteres van mijne bezittingen, daar Rofalia nog geheel onder haaren vader, dien fmous, •ftaat, wiens huis niet zo vast en goed zal zijn, als zijn getrouwe Ernst, die eenvoudige borst, de waereld gaarne wijs zou maaken. Kom 'er dus nu maar voor de vuist voor uit, of —• heden avond na tien uure , zult gij mijn dienstmaagd bij de huis deur aantreffen, die u mijn kamer wijzen zal. Ik bemin ook wel de maanefchijn, maar niet onder den blooten hemel, waar men zo ligt een verkoudheid krijgen kan. Schrijf mij met een enkele letter of gij heden komen kunt, dan of gy misfchien met uwe luit onder het balcon uwe gewaande Dulcinea befteld zijt.

charitas."

rosalia, te rug fchrikkende en de handen zamenflaande. Die flangj

reichman.

Nu, zulk een brief bevalt mij, de ftijl is ten minflen natuurlijk en eenvoudig als een vragtbrief: onder Gods

geleide enz. Zo heeft mij ook ditmaal het gering

denkbeeld, dat ik van piëtisterij een gevoeligheid hadt, niet bedroogen. Gaarne wil ik gelooven , dat onder beide goede en vroome perfoonen gevonden worden, maar dikwijls, zeer dikwijls dienen zij de fchurkerij of den lediggang tot een dekmantel.

VEER-