is toegevoegd aan je favorieten.

Kabinet van mode en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 191 >

charlotte met de uiterjle ontroering. Vader!

ernst wil zich voor Reichman op de knie werpen en hem de hand kusfehen. Reichman wederhoudt hem daarin en kuscht h:m op het voorhoofd.

Vader! dubbel vader! mijn dank — — *—

r e i c ii m a n.

Grappen! Dank gij God, gelijk ik bem danke, in u een rechtfehapen zoon, en voor mijne braave kinderen twee zulke braave mannen gevonden te hebben.

ernst.

Zo ftaa mijn ten minden voordaan toe, uwen naam te voeren.

reichman.

Ik heb ook deeze dwaasheid , als een koopmans trotschheid, befchouwd, als gij het van mij begeerten voor het crediet van den handel goed houdt, dan zij het zo.

charlotte met een aangenaame en lieve houding. En ik, neen mijn heer! men moet de mannen in de bruidstijd reeds tegen ipreeken, dan zijn zij het gewoon tegen het huwelijk. De Handel — die mag van mijn part heeten zo als gij verkiest; maar ik moet naa den bruilofsdag juffrouw Ernst en niet juffrouw Reichman heeten ; want ik wil volftrekt geen vaderlijk ontzag voor mijn' man hebben. Hij zal zich met mijne liefde moeten vergenoegen.

reichman.

Bravo! dochter gij zijt wijzer als wij beiden.

8 0.