is toegevoegd aan je favorieten.

Kabinet van mode en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<f 161 >

fpeelden de rollen van dronken menfehen, en vergezel; den hunnen Dans met vrije Gezangen, gelijk als die welke men zong op de Oschophoriën of de feesten der bladeren. Deeze Mimen waren zeer toegewijd aan Priapus.

De Gefchiedenis heeft ons de naamen van veele Griek* fche Danfers bewaard. Ik heb reeds aangehaald Androd van Catane. Philammon van Delphes,Teiestes, Pyrrhicus, Phüistion, Rbadam.antus, Palamedes, Simus, Sotades, Menes, Baucus, Barryllicus en Sophron den Mi-* mographus. Xenarcbus, zijn landgenoot is ook door zijne Mimi zeer beroemd geweest. Hegefander van Delphes fpreekt van den Nar Herodotus, bijgenoemd Logo* mimus, en van den Blijfpeler Arcbelaus, die beidé Gunftelingen waren van den Koning Antiochus; Cratirius maakt melding van eenen Danfer, genoemd Bul* bus; de Mimus Zeno van Creten was een Guniteling van Artaxerxes. De beroemde Arion van Methymne 4 dien een Dolphijn op zijn' rug ontving, wanneer meri hem in zee wierp, was de uitvinder van eèn foort vari Danfen. 'Er is ook een Andronicus geweest, een Griek van afkomst, en onderfcheiden van hem, die op* de tooneelen van Rome verfcheen. Faber fpreekt vart Satyrus, een Treurfpeeler; geboortig van Marathon; Gronovius, in het derde deel van zijne Antiquiteiten* noemt Eucharis eene beroemde Danferes, die een tijd; genoot was van Gato den Cenfor, en die op het Griek, fche tooneel uitmuntte; Alexander haalt in zijn' brief Philoxenes Theodorus en Chryfippus aan; als twee bd> kwaame Blijfpelfpeelers. Men kent nog Polus, Aristodemes, Callipides, bijgenoemd de Aap, Orestes- Sufarion van Jcaria, Dolon, Helladius, Chryfom'alus\ L 8 eies-M