is toegevoegd aan je favorieten.

Kabinet van mode en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 1^3 >

IV.

OVER DE ,

BEDEKKING

VAN DEN

BOEZEM.

Uit het Hoogduitsch,

V

v oor 30, 40 en meer Jaaren, fchreef en predikte men onophoudelijk tegen de onvoegzaame ontblooting van den Vrouweüjken Boezem, en men hadt gelijk! — Zou men tegenwoordig niet, met gelijk recht, over de onvoeg. zaame bedekking van den Boezem kunnen klaagen! — Wel is waar de ontblooting, zo als men ze in veele Schilderijen aantreft, en waarin oud en jong mededeedt, was walglijk, en zou bij veelen eer de begeerte hebben kunnen doen verdwijnen, als opwekken. Schouders en Hals, met ver het grootst gedeelte van den Boezem, waren aan de oogen blootgefteld, en alsmenzich de toenmaalige korte Rokken daarbij errinnert, zo was flechts zeer weinig van de vrouwelijke gedaante aan het dartel oog onttoogen. — Daar tegen (lelie men zich njj een zekere Dame uit onzen tijdkring voor. — Welk L 3 een