is toegevoegd aan je favorieten.

Kabinet van mode en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*C 164 >

een Contrast!— Niet alleen de borst, maar zelfs da fchoone rijzige bals, de ronde kin, en de helft van het - aangezicht zijn bedekt, ten deelen met het daarover heen hangend hair overtogen; daar en tegen onttrekt een ronde fleepende Rok bijna geheel den kleinen voet het oog. — De Borsten moeten door hunne natuur eindelijk geheel walgelijk en vermoeijend worden. Slechts de magtige wenk der Modegodin kan hun voor een korten tijd eenige welitandighetd bezorgen. Ik weet waarlijk niet of ik eene ontbloote borst of een gedrochtlijke logenachtige pc-f voor onvoegzaamer houden moet. Daar zag men dat fchoon gedeelte van de vrouwelijke gedaante; doch zo als de natuur die bij de overige deelen afgemeeten en daarmeê harmonisch gevormd hadt, en het oog gewende zich daaraan, even als men zich ijan "t gezicht van een ontbloot aanfchijn gewent. Maar wanneer men zich met Gaas, Gaaren, en andere middelen, zelfs geheel de natuurlijke maat der borsten overftijgende en meest altijd voor haatlijk gehouden kropgezwellen aanfchaft, behoort 'er waarlijk veel toe, als een oog die niet wanftaltig en zonder fmaak vinden zal. Wil men zich geheel van het dwaaze Van deeze bekleeding overtuigen, dan verbeelde men zich deeze Gaasbergen geheel met vleesch aangevuld — en ik weet dat de fchoonen zich dan niet zonder fchrik in den fpiegel zouden kunnen befchouwen.

Is het dan op die wijze mogelijk de gulden middenmaat te treffen? -• is het zo moselijk de besteen grootlteLeermeesteres — de natuur te volgen? zuivere fmaak en natuur zijn altijd pnfcheidbaar; beide zijn Vijandinnen van al wat overdreeven is. Mogt deeze onze grondftelling altijd bij het

in-