is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van mode en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 68 >

Cejat\ *tis voor « een zaak van belang dat het volk zichélt onze verschillen vermaakt, het verhindert hen, dat zij op uwe bedrijven acht geeven. Een ftout antwoord zeeker, maar dat aantoont, hoe de gefchillen der Pantomimen de Romeinen bezig hielden. Wij zien zelfs dat zij op het punt van eenen opftand waren, toen Augustus Pylades in ballingfchap verzondt, en dat de meester der waereld, om hen te bevredigen, genoodzaakt was, dien Histrio te rug te roepen.

De oude fchrijvers geeven ons onderfcheide redenen voor de ongenade van Pylades. Dion Casfius fcbrijft die toe aan de ftreeken van Batthyllus; Macrobius, aan de verfchiilen van Hylas en Pylades; Suetonius aan de onbefchaamdheid van den laatften , die met den vinger naar een der aanfchouwers wees, welke hem hadt uitgeflooten. Niets is buiten twijfFel minder belangrijk dan zodanig een verfchil. Over de overgroote ftoutheid van Pylades, zoo het verhaalde van Suetonius dien aangaande waar zij, zullen wij ons niet meer verwonderen, als men weet, dat hij eens den woedenden Hercules vertoonende, de pijlen op de toekijkers affchoot. Dit tooneel herhaalende in tegenwoordigheid van Ocla. vius, veroorloofde hij zich dezelfde vrijheid en de Keizer gaf 'er niet eens zijn gevoeligheid over te kennen , zo zeer bezat deze de kunst van ontveinzing. Op een' anderen tijd fpeelde Pylades deze rol in het openbaar. Eenige toekijkers (zeker van de partij van Bathyllus) vonden zijne gebaarden overdreeven. Over deze Jcwaalijk gegronde berisping verfbord , ügte hij zijn masker op en riep hen toe: Zotten, 't is een rauzende , dien ik vertom. p*ï" , ft*n *(<■»<>' Ijxovf.*.. Auguslus was een groot vriend der Pantomimen, en

hij