Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 224 >

DERTIENDE TOON. EEEL.

ferdinand, antonie.

I

antonie.

De Heer Wenzler laat zich in de gunst van uvvetl Heer vader aanbeveelen ;en hij zendt u de bewuste zes* tig ftuks Louis d'Or.

ferdinand.

Zeer goed? — Ik zal mijn'vader het geld toetellen.

(Antonie vertrekt.)

ferdinand, het rolletje aanneemende.

Zestig ftuks Louis d'Or. Daar kan ik immers

mijn maandgeld wel afneemen. Dat kan mijn vader niet kwalijk neemen. (hij maakt het rolletje open en teh) drie, zes, agt. Zo ! (hij fieekt het geld in zijn beurs) Het oveifchot zal ik hem toetellen, zo rasch ik hem zie. (hij maakt het rolletje weder toe; ziet Klaverboer op den grond liggen, en raapt hem op.) Hoor, borst! nu heeft uw vriend geld; hij heeft zijn vertrouwen op u nog niet verlooren, zult gij hem weder ongetrouw worden? — Hij ziet 'er zo vriendelijk uit; hij zal zich beteren. — Wij zullen zien— (hij doet zijn degen aan, neemt zijn fiok in de hand en zet zijn' hoed op.) Nu, mon ami, red uwe eer, of — het zal, zo waar als ik leef, uw verderf zijn. (Hij vertrekt.)

VEER-

Sluiten