is toegevoegd aan uw favorieten.

De zaak der negerslaaven, en der inwooneren van Guinéa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN DER INWOONEREN VAN GUINÉA. 229

ZESDE HOOFDDEEL.

Verlooping van de flaaven in de Westindïën; arbeid waaraan men hen onderwerpt; voedzel, Jlraffen, bevolking, godsdienst.

Aandoeningen van de Negers op het gezicht der flaaven.

ISTa eene lange en gevaarlijke reis 107), verwekt het zien der haven in alle zeelieden de uitfpoorigfte vrolijkheid: aan het einde huns arbeids en van hunne gevaaren, befchouwen zij den fchuimenden Oceaan niet dan om zig te verheugen , dat zij zijne verflinding ontkomen zijn; en de aangenaame voorwerpen die zij bij de ontfcheping ontdekken , verjaagen weldra het geheugen van alle beroovingen , die zij beproefd, en de ftormen die hun leven gedreigd hebben : hoe verfchillen hier mede de aandoeningen dier ongelukkigen, welken wü van hun vertrek van Africa begeleid hebben! de moejelijkheden, op reis uitgedaan, geeven hun een denkbeeld van zulken die zij gaan ondervinden; zij zijn in de verwachting van door hunne tirannen verflonden te worden, of, zo zij eenig vermoeden hebben op de llavernij, de ketens die hen belasten, de gevangenis waarin zij zo P 3