is toegevoegd aan uw favorieten.

De zaak der negerslaaven, en der inwooneren van Guinéa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 DE ZAAK DER NEGERSLAAVEN

fcicntie vol van het verwijt; „ Gij hebt het uwe ,, helpen doen om 25,000 uwer mederöenfchen te „ vermoorden;" zonder eens medeterekenen , die welken fterven door de middelen waarvan men zig in Africa bediend heeft, om 100,000 flaaven uittevoeren.

Deeze verhaalen hebben gelukkige uitzonderingen.

Alle Natiën die den flaavenhandel voorftaan hebben aandeel aan deeze gruwelen; men vindt, het is waar, Capiteinen, die niets verzuimen om dit ongelukkig lot te verzachten; dan, het getal is zeer klein; en ook twee derde deelen deezes handels is in de magt der Engelfchen; die zelfs toeftaan, dat hunne wreedheden die van alle andere Natiën verre overtreffen: de verhaaien , in het overige deel deezes Hoofddeels bevat, laaten veel meer uitzonderingen toe; maar indien de ftaat der Negers, zo als ik die ga befchrijven niet algemeen is, zij is ten minsten dus het meest.

Gebruik en flerfte der nieuw gekochte flaaven.

De Slaaven door de Americaanfche Planters gekocht , worden na de plantagies gezonden daar zij noodig zijn; men geeft die over aan lieden die het werk verftaan , en die hen ongevoelig daaraan gewennen : deeze leertijd is dikwijls zeer ongelukkig voor hen; cn zo het vierde gedeelte fterft , geduurende den overtogt , dit getal is niet minder in de