is toegevoegd aan uw favorieten.

Schets van een groot tafereel of Bydragen tot de historie der Vereenigde Nederlandsche Provincien [...] zedert het jaar 1776.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorafspraak. Ctx

Uwe Hoogheid dat die Memorie een mee* fterftuk wasvanredeneering engoede trouw ; en alvorens dat Hunne Hoog Mog. U betuigd hadden of zy al of niet voldaan waren, liet Ge toe- dat een gedeelte der Haagfehe Schuttery, U een Dank-Adrfs ten dezen aanzien prefenteerde; dat is een Adres ingerigt door Lieden, wier verkleeftheid aan de Hoofden der Cabaal bekend was, een Adres, vervat iit«i de allerberispelykfte bewoordingen, en waarlyk uitgedagt om het Publiek wys te maaken, dat de klagten, voormaals door de Regeeringen van verfcheide Steden en door geheele Provinciën tegen de flegte directie, en de noodlottige inactiviteit van onze Zeemagt gedaan, de alleronregtvaardigfte waren , — en om de Voorftanders van de Cabaal aan te zetten om dergelyke Adresfen in de andere Steden te ontwerpen , om door dezen weg te üaagen in het dwingen van den Souverain , om zelve de Memorie goed te keuren, en U te bedanken, Doorluchtige Vorst , zonder de kragt of waardigheid der redenen , welke daar in vervat waren naar te gaan. De misdaadige wanorders , door eenen hoop dolzinnigen flraffeloos in 's Hage , by die gelegenheid Qa) aangerecht, ora raö jsb rifiv rt! S tb ;der

C») Het was den 5. December 1782. dat deze wanorden plaats hadden: en zy zyn hier bekend onder deat niatn van Si. Nicokas Oproep.