is toegevoegd aan uw favorieten.

Schets van een groot tafereel of Bydragen tot de historie der Vereenigde Nederlandsche Provincien [...] zedert het jaar 1776.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groot Tafereel. 321

ker getal Engelfche Schepen in de Noordzee waskruisfcnde enz. Dat het hun ook inde tegenwoordige omftandigheden niet voorzigtig voorkwam, de Zeegaten van Texel en het Vlie te veel van Schepen teontblooten '(tij;: redenen die men geenzins vergat, en ook wel wist te doen gelden in het begin van October, met de verfpreiding van het gerugt, datdeVyand voorneemens was op onze kusten eene Landing op die hoogte te cnderneemen (ö).

Indien, Doorluchtige Vorst, die beletzelen zodanig waren als die Officieren «reliefden te zeggen, kon men op geene andere wyze beantwoorden de excuufen, die 'er uit omtrokken wierden, dan met op nieuws daar tegen aan te voeren, die aaneenvolging van achteloosheid, valfche maatregelen, en voorgaande bcdryvekosheid, van welke ik zo dikwyls heb Mfproken, en die ik thans hier niet zalherhaaïera. — Het zy my echter vergunt te zeggên, dat wanneermen omtrent den ic.Oöober 1782 den Schout by Nacht van Kinsbergen afzond cm de Schepen uit Noorwegen af te haaien, of, o-cyeenige zeggen de nieuwe ordres te eludeeren" welké Hunne Hoog Mog. nog hadden kunnen geeven om naar Brest te zeilen , wen, zeg ik'

: . &de

(a) Id. N0. 30,

(i) 'A. bl. 77. en ?8. _ B bL u8_ _ c y> X