is toegevoegd aan uw favorieten.

Schets van een groot tafereel of Bydragen tot de historie der Vereenigde Nederlandsche Provincien [...] zedert het jaar 1776.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oi2 Schets van ken

de Heer van Kinsbergen die kruistogt ondernam wierd 'er geenzins gelet of de firoomen, de nevels, de lange nachten, en de ftormen nood'

lottigvoor zyn Esquader konden zyn. Het

zy my nog vergunt hier by te voegen, dat den 14. Oftober van 't Jaar 1781 , dat is nameiyk na onze Koopvaardyvloot gezien had, dat alle hoop om Convoy naar de Oostzee te bekomen , verdvveenen was, en haar niets overig bleef dan toevlugt tot de befcherming van vreemde Vlag te neemen, die Vloot, zonder zich over die firoomen, en al die andere zo luid uitgekreeten gevaaren, te bekommeren , ftouteiyk onder Convoy van het Zweeds Fregat Jcramas naar de Zond zeilde,— en dat in de Maand November van dat zelfde Jaar de Engelfchen, op geen (lukken na zo timide als wy, en onder wien geen Cabaal gezworen had, hunne eer en het aanbelang van hunnen Koophandel te verraden, een Esquader naar de Zond zonden, ter afhaaling van eene confiderable Ivoopvaardyvloot, welke door geene der voornoemde gevaaren of'hinderpalen belemmerd wierd om gelukkig in Engeland te komen.

Wat betreft de 19 vyandlyke Schepen, die men met de Kykduinfche Brillen den 12. September had befpeurd , dit is een opgeraapt verdichtzel; zulks zeg ik ook van het Raport, door eenige vreemde Koopvaarders den 15. aan den Kapitein Brunet de Rocbebmne, welke te

Hel-