Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

392. S C HITS VAN EEN

eerften Drukker en Uitgeever van den Ovderwetschen Patriot; het was, zeg ik, in die omfiandigheden dat dit mensch, even bundeling aan de Cabaal toegedaan als die twee elendelingen het toen waren en nog zyn , een Plaat dorst uitgeeven, welke voor Vrankryk zoo hoonende was als het infaamfle Schotfchrift, dat men nog tot dien tyd tegen die Mogendheid had gedrukt. Eene Plaat, die men zeer opgehemeld in de Courant van Gosfe aankondigde, 3ié publiek tën toon gefprcid en verkogt wierd, jfeelyk nog heden gedaan word; en van welke Uwe Hoogheid zich niet fchaamde de proef aan te nemen, welke men U daar van aanbood. — Deeze Plaat thans voor oogen hebbende, zal ik'er hier de befchryving van laaten volgen :

Tn het midden van het (tuk ziet men een Pédeftal, waar op de'afbeelding der Republiek geplaatst is, welke, onderfteund door de van Uwer Hoogheids Perfoon, daar aan door een Laurierketen vereenio-d is, die door den Befcherm-Engel van het ahemeene welzyn word vast gehouden. Ter rechter zyde van den aanfchouwer ftaat de Tweefpalt, werkende om dien Pédeftal, en gevolglyk Uwer Hoogheids Perfoon en het GemeenebeT, teffens om verre te werpen. De Godsdienst, ter flinker- zyde geplaatst,

houd

Sluiten