is toegevoegd aan uw favorieten.

De voor- en nadeelen van den invloed des volks op de regeering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iio De Voor. tn Nadeelen van den Invloed

Sparte en Atheenen, vertoonen na <ti«n *~A « dan.nog merktekenen van £ j tyd nu e!1 eeest bp T . nhaare oude wakkerheid;

„ a*f/tt <» . Gy aee Wel Edele Geftrenge

Heer,

„ Voorlichters had dan ^ers en*!!™ "der8

„ aio tegen haar opperheerfcbappy waren on,^

é ven door de vrede, in 't bezaan CneTyS ' ^

O) „ Dus verre van de Atheenfche r„ u, ' „ eer allerfterkst bloeiende, zoT aS\f PUbJIek' Wd - f'aatS hadden « -^rhand doo^ d 1,1e JZ™"

* 't gemeen, en haare Windbuilen *.T ma'J,ëheid van „denaaren, die het gimfcbe■ ee"uchti89 Rede. . hevige partyfchappen8^!: ge C ^ITd *»*

* haars geluks afgeworpen. Had ™ li- " t0f>