Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 De Verbeterde Echtgenoot, du Bois.

Ik weet het niet Mijnbeer Commandant! hij hoorde in 't kleine bofchjen fcbreeuwen; hij liep voord 5 ik riep hem na; ik zonvuur op hem gegeven hebben; maar hij bereikte tegelijkhetbofchjen,en ontkwam dus.

de Capitein. ■ Die hond! wie zou dat van dezen Francoeur hebben kunnen geloven? de befte en ordentelijkfte van den gantfchenhoop. (tegeneenOfficier) Stel twee andere kna¬

pen op de wagt, en gij Korporaal, zie toe dat je hem inhaalt en te rug brengt. Ik zal een driegulden daarvoor uit mijn eigen zak geven.

(de Korporaal en een deel Soldaten gaan heen, men loft du Bois af en fielt tzvee andere Sohildwagten in de plaats.)

ZEVENDE TONEEL.

de Capitein. (alleen)

Ik kan van verwondering niet tot mij zelve komen; verdoemd! wiezalmen nu vertrouwen? Deze Franccoeur, de enige dien ik met mijn ftok nog niet op't lijf heb kunnen komen, 't voorbeeld van mijne bezetting, ha! krijg ik hem weêrdan zal hij gewis hangenf>« boort een fnapbaanfeboot) goed! hij zal zig zonder wijffel verdedigt, engefchoten hebben: veelligt heeft hij aan een van allen een harde pil gegeven. Goed! goed! het ongeluk is zoo groot niet: als men hem maar gekregen beeft. Maar daar is de Gouverneur.

A GT-

Sluiten