is toegevoegd aan uw favorieten.

Het spectatoriaal toneel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blijspel in een Bedrijf. 7$

Captein de ware wijsheid is van gelukkig te zijn, en kan men dat wezen zonder een weinig te drinken, te minnen, of te fpelen?

Leander. Gij hebt daar een voortreffelijke zedekunde?

Pointu. Dat is de ware Philofophie, Captein.

Leander. Maar brengt gij die wel eens ten uitvoer? Pointu.

Somtijds, fomtijds.

Leander.

Beken toch mijn Heer Pointu, dat de vrouwen xvat gevaarlijk zijn, en dat de fchoonheid maar een vergankelijke bloem is.

Pointu.

Juift daarom is het dat men zig haaften moet om die te plukken. Is er iets aangenamer in de waereld dan de liefde, die is het die 't geluk van de jongheid uitmaakt, die is het die de grijze ouderdom nog jeugdig doet worden.

Leander.

Ik wil weltoeftemmen dat de liefde iets verlokkends heeft, maar de wijn! een goede tafel!

Pointu.

De wijn! Capiteini de tafel! zijn er wezen¬

lijker vermaken ? men kan die gedurende onzen gnntfchen leeftijd genieten. Wanneer de ouderdom ons dram en koud maakt, en ons hart niet toelaat op de aanna-

dering