is toegevoegd aan uw favorieten.

Het spectatoriaal toneel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96 Nanine of het Overwonnen Vooroordeel.

waar, gij haJ mij weten te behagen, en ik hooptein u weder te vinden hetgeen ik't ongeluk gehad heb van te verliezen; ikboopte hier, op mijn landgoed in een fliile ruft, het genoegen van een nieuw huwelijk te zullen fmaken, waar in ik die bezadigde rullener vergenoegde ziele hoopte aan te treffen; maar, Mevrouw! gij doef dagelijks uw beft om mij hier aan te doen wanhcPen>k heb 't u meermalen gezegt, wij befchouwen de liefde uit een gantfch ander oogpunt,ik zie als een volltrekt vereifchte aan dat dezelve door de vüurigfte gevoelens de zagtmoedighoid en de ruft der ziele zoekt uit te werken, waar door onzefmaak veelzuiverer, onze gevoelens, en onze gedienftighe. den veel levendiger en onze geneugtens veel gevoeliger worden. Gij, Mevrouw ! befchouwt de liefde veel wreder, gij oordeelt het agterdenken, óeJa/oufie, het wantrouwen als aller noodzakelijkft;hierdoor worden veeltijds onenigheden geboren en einde/ijk moet een weerzin hier van het gevolg worden; zie daar de weg die gij tegen ons beiden inflaat en gij wilt dan nog dat men beminne.

De Barokke. Ik heb groot ongelijk zulks te doen. Wanneer gij ti van mij verwijdert, wanneer gij mij verlaat, wilt gij mij nog daar de fchuld van geven, en ik moet dit alles zoo dan maar verdragen? wat heb ik toch

gedaan? wat kunt gij mij te lalt leggen ?

De Graaf. Uw humeur! geloof mij, Mevrouw ! de fchoon-

heid