Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blijspel in een Bedrijf. rp

De Oudste. Zekerlijk, Papa! vertel ons maar het andere hifto» tietje.

C rispijn» Daar waren eens twee lieve mooie jongens

De Oudste. Zoo als wij Papa?

C ri 3 p ij n.

Nog veel mooier. Die twee jougens hadden eeo

goede Moeder.

De Oudste* En een goeden Vader ook?

Crispijn.

Neen! ze hadden maar alleen een goede moeder.

De Oudste. Dat is niet zoo als wij, Broertje!

C rispijn.

Zoo je wilt dat ik de hiftorie verhaal s dan moet je niet zoo invallen 'als je doet.

De twee Kinderen. We zullen niets meêr zeggen Papa.

C r i s p ij n.

Die twee Kinderen hadden een zeer goede moeder die heel arm was. Op een dag dat zij in't bofch waren om hout voor hun moeder te rapen, zagen zij een oude vrouw die in een floot gevallen was, en er niet weer uit kon komen ;op den kant van den floot ftond een fchone , grote, witte kip , die klokte, klokte, als of zij om hulp riep voor de oude vrouw;

IV. Deel, B d«

Sluiten