Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blijspel, vijfde Bedrijf.

DERDE TONEEL.

Crespo. (alken, bij zig zeiven vaft bepaald, na een weinig nadenken.')

Ja ! ik moet mij alleen tot den Koning wenden; laat ik fchrijven (gedurende de alkenfpraak is zijn gemoedsbeweging zeer flerk, zijn fpraak moeielijk, en altijd afgebroken, hij fchrijft en fpreekt te gelijker tijd) die Cesmza/isheerfchzugtig, vermogend; maar de Koning zal het niet dulden, dat hij naar welgevallen handelt met de eer en herleven van zijnegoede onderdanen. Er is goed regt, zoo wel voor een edelman als voor een arbeidsman ; dat regt moet wraak nemen voor mijn dogter. ó! mijn Koning. -- Maar befcherm ook nog mijn Zoon tegen een gedugten vijand. - - - Het is ltraks 70. jaren dat ik werk voor het welzijn van den Staat ; een gunftigen opflag van het oog voor mijne beloning , ö mijn Vorlt ! Alle de huisvaders fchreïen met mij. --- Alle de jonge dogters ftrekken hunue armen tot u uit! geen onfchuld zal voor aanvallen meer vrij zijn, zoo gij ons enkel doet afhangen van zulke tooinlooze bevelhebbers. - - - Er zal geen hoekje in het gantfche koningrijk zijn alwaar zij geen verwoelling en wanhoop aanregten (hij vouwt zijn brief toe.) Men brengt mijn Zoon bier; - - - Droevige flrengheidl die ik moet vertonen, wat koft gij niet aan mijn hart.

p i VIER-

Sluiten