Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toneelspel in een Bedrijf.

si

Mongei.

Welk geluk!

Mevrouw Mongei. De Hemel geeft u aan mijn tranen weder!

Mongei. Zinds drie maanden , aaft de wreedste folteringen overgegeven, dagt ik niet dat mijn droevig hart nog vatbaar kon wezen voor enige vreugde; maar in uwe armen ondervind ik dat ik mij bedrogen heb.

(Sufon heeft in dezen tusfchen tijd het kind uit de wieg genomen om het aan de Vader te vertonen, die op dezen tijd het gezigt naatde wieg faande, en er geen kind in ziende zeer vcrfchrikt.

Mevrouw Mongei. Wat beduidt die ongerustheid?

Mongei. Ik fmeck u, en help mij fpoedig uit de onzekerheid ; ik ben ongerust over het lieve kind ( Sufon dieagtcrhem ftondt biedt hem zijn zoon aaiï) .... Ach! ik zie het en ik ben voldaan; ik fmaak het genoegen van Echtgenoot, van Vader te wezen , wat kan ik nog meer verlangen!

Mevrouw Monce i. Vergeeft mij, lieve Man! zoo ik gewagt heb om u het dierbare pand onzer liefde te vertonen; geheel ingenomen door het genoegen van u te zien, dagt ik niet anders dan om u alleen. Hoe is 't mogelijk dat B 3 men

Sluiten