Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En de Schoorsteenveger Prins. 333

van maken. Laat er van komen, wat het wil. Ik zal er niet om opgehangen worden, misfchien krijg ik wel een pak (lagen ; wel nu ! daar derft men niet van. Beginnen we dan. ( Hij legt zijn muts af en zijne verdere fchoorjleenvegers kleding, vervolgens doet bij de gantfche kleding van den Prins aan. Bij ieder ftuk, zegt hij ) Al was het naar mijn lijf gemaakt, kon het mij niet beter pasfen. Het daat mij als een engel. Ik zal om te delen wezen. Ik moet 'er lief uitzien. (Vervolgens befchouwt hij zig met verwondering in een fpiegel, neemt eene deftige houding aan, en wandelt heen, en weer.) Ik zet het aan zijne Hoogheid, om er beter uittezien als ik. Men zou zeggen dat ik al mijn leven Prins geweest was. Maar wat is dit, ene deur open! Iaat ik eens zien, wat daar in is, het moet er nu zoo mee door. Ik zal er toch geen flag meer of min om krijgen. (Hij gaat naar binnen door de deur, die voor aan op het Toneel is.)

VIERDE TONEEL.

De Prins, (alleen) (Hij komt in door een van de deuren agter op het Toneel-, heeft zijn nagtmuts op, en zijn japon aan , en gaat zitten.) Ik ben vol angst en verdriet. Ik heb dezen na^t geen oog kunnen toedoen. De derkeagterdogt, die ik heb weegens die ontrouwe Eleonore, P 5 heeft

Sluiten