Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«3+ De Schoorsteenveger Prins

heef: het mij belet. Ik ben niets minder dan bedaard.

C Hij wandelt in een diep gepeins door de kamer.) Ik heb duizend redenen, om te geloven , dat die ondankbare mij verraadt. Die Hertog! die Zanger!zelfs Don Cefar. Zij doet mij zoo vele betuigingen, bewijst mij zoo veel liefde, en een laag eigenbelang is de beweegreden van al haar doen

V IJ F D E TONEEL.

De Prins, Barogo.

. (Barogo komt binnen, doet cenige flappen in bet vertrek, en op het zien van den Prins, die hem juist den rug toekeert, gaat hij verfebrikt fchielijk weder in bet vertrek, daar hij uitgekoomen was. Hij zegt binnen in het vertrek, waar van hij de deur half open houdt,)

Barogo. Wat was ik daar verfchrikt! Bij geluk heeft hij mij niet gezien! wel weergaas of dattogzou kunnen wezen.

De Prins. En waarom zou ze mijn getrouwer zijn , dan aan Zoo vele anderen, die zij bedrogen heeft 1 Barogo. Ik zou wel haast beginnen te geloven , dat het de

Prfns

Sluiten