Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 di OFFER-DOOD,

maxwell.

Braave vrouw! gy kunt my die grievende gedachten niet ontnemen, dat ik u deelgenoot van myncongeluk maakte: toen ik om uw hand aanhield, en de

arme Walwyn, befchroomd terug moest gaan

toen behoorde hem uw hart. .

arabelle.

Ja, ik beminde hem, ik bekende het u, en myn openhartigheid verwierf my op dien tyd, uw vertrouwen ; zou ik nu door deeze belydenis dit vertrouwen weder moeten verbeuren ?

max we ll.

Gy wierd de myne om dat uw vader dit zo wilde: gy waart behoeftig en had voor het toekomende een verzorger nodig...

arabelle.

Nq ben ik de uwe, door myn eigen keus; nu heeft de natuur haar fterken band om ons heen gevlogten: gy zyt vader van myn kind!

maxwell.

Dat door uw zwakke hand gevoed moet worden.

araeelle.

De man die ons verbond, fprak van lief en leed te deelen.

maxwell.

Wee! wee! over my ongelukkig man! deeze edele en beminde vrouw kon gelukkig zyn aan de hand van ecu braaf burger! maar daar verfcheen de rykc Maxwell, die een paar duizend ponden had niet gewon-

Sluiten