Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOÖNEELSPEL. 3*

TIENDE T O O N E E L.

maxwell (alken?)

Ja , ik verfta u '.'Vrouw en kind aan den bedelftaf—< myn oude blinde moeder op ftraat — en ik in de gevangenis! Belton! Belton! gy die uw fchuldenaaren befteelt, en door een moedwillig banquerout my in 't ellend ftort! Zo gy het jammeren van eene onfchuldige famiellie zaagt — ö! nog nooit heb ik een mensen vervloekt — maar — Belton! ik vervloek u!

ELFDE T O O N E E L.

een jood, en maxwell. de jood-

Cjoedcn dag, Sir!

maxwell.

Dat geve my God !

de jood.

Gy zyt my vyftig pond fcbuldig.

maxwell.

Dit is my bewust.

de jood.

Kunt gy my betaalen ?

maxwell.

Neen.

de jood.

Dit is niet goed.

maxwell (haalt zyn fchouders op.)

de jood.

Ik heb een wisfel op u.

Sluiten