is toegevoegd aan uw favorieten.

Felix, of Het gevonden kind. Blijspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GE VONDEN KIND. 73

DE VERSAC.

Koom aen , Vrienden , naer de- beek.

DERDE TOONEEL

MARGRIET.

Hij vraegt in het geheel niet naer zijne bruid; maer vraegt die kleine Abt , die mij altijd 7,06 ïief aenkijkt, ook wel ooit naer mij. Wat zijn wij, arme meisjes, te beklagen ! "wij hébben alles voor onzè eer te vrezen ; liet was nog' niets, indien de verleiders ons flegts door een vlcijend gefprek zochten intenemen; maer wij moeten voor hun en voor ons eigen hart op onze hoede wey.en; Wij weten niet wat wij gehoor moeten geven of weigeren, en . die mijmerende Abt, die mij zoo in het geniep toelonkt .... maer ik vergeet Jufvrouw Therefia."

VIERDE TOONEEL.

FELIX, MARGRIET. FELIX.

Waer heen, Margriet ?

E 5 MAR-