is toegevoegd aan je favorieten.

Felix, of Het gevonden kind. Blijspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEVONDEN KIND. 83

niet berouwen ! Gij waert flegts ■bewaerder van het geen gij te rug gegeven hebt; en gij zijt rijk genoeg daer gij een gerust geweten bezit.

M O R I N.

Ja, Felix, ik ben arm, maer mijn hart heeft mij niets te verwijten. Ongelukkig hij, wien het volbrengen van zijn pligt berouwt. Het is beter arm in goed dan in deugd te wezen.

FELIX.

Dierbaer man ! Therefia is met mij bereid voor u te werken; wij zullen u onderhouden , en u zien » te vergelden het geen wij in onze kindschheid van u genooten hebben; onze erkentenis zal ons den arbeid , dien wij voor u doen zullen, aengenaem maken : welke eene heerlijke belooning voor ons Tot aen uw laetfte oogenblik , zullen wij, aen w onderworpen en getrouw, door onzen ijver uwe goedheden trachten te betalen. Ik zal u als een Zoon dienen.

MORIN.

Ach ! waert gij het! Waerom , waerom zijt gij mijn kind niet! . '

F 3. THE-