Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN DER INWOONEREN VAN GCINEA. 25

digen, door de partijdigheid verwezen , zoude niet

op ons te rug ftuiten! wij die de hand, welke

hun vonnis tekent, beftuuren, wij die reeds in voorraad den prijs aan hunnen tiran betaald hebben; wij die de verdoemelijke zamenzweering bevorderen, die hij gemaakt heeft tegen de rust, de vrijheid, het geluk zijner onderdaanen!

Onderzoek van het vierde middel; de opligting.

Hoe dit vierde en nog haatelijker middel te werk gefteld wordt, heb ik reeds in het eerfte Deel aangetoond; om alle herhaaling te vermijden, wijze ik mijnen lezer daar heenen, ik zal mij des alleen bij het onderzoek daarvan bepaalen.

Dit middel is zo fnood dat het niet kan verdedigd worden, ook niet door de beginzels der allerwillekeurigfte regeering: wat recht een Vorst zig ook over zijn volk aangematigd hebbe, en daadlijk uitoefene , nooit heeft een enkel mensch het recht om zijn medemensch te fteelen, en de opligting kan nooit wettig of vergeevelijk zijn: 9) te vergeefsch beweert men , dat de zeeroverij bij de Ouden als iets wettigs werd aangezien : de misdaad der eene eeuwe maakt die der andere niet verfchoonbaar: de tijd der barbaarschheid moet geen zins ten regel (trekken voor ons gedrag, terwijl alle rechten der menfchen en der burgers duidelijk verdeeld zijn ; terwijl de wetten de fterken niet als de zwakken, den Koning niet als zijne onderdaanen verbinden, B 5

Sluiten