is toegevoegd aan uw favorieten.

De zaak der negerslaaven, en der inwooneren van Guinéa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 DE ZAAK DER NEGERSLAAvE»

wen, en ook na dat zij bevallen zijn ; zij hebben de kinderen eene opvoeding gegeeven, best gefchikt om gezonde fterke en naarftige werklieden te vormen; en zij zijn boven hunne verwachting wél geflaagd : om dat dit goed gevolg de onnutheid deezes handels aantoont, is het niet te onrecht dat men dit bekend maakt.

Plantagies, onderhouden en vermeerderd door de voordteeling der Negers alleen.

Deeze twee voorbeelden zijn medegedeeld door m. nickols , Deken van Middenham in een' brief door hem gefchreven aan den Theforier der Sociëteit te London, opgericht ter vernietiging des flavenhandels: „ Het is nu omtrent 25 jaar , dat m. wacmahon „ ftierf op zijne Plantagie, gelegen in de Parochie „ van St. George, te Barbados; deeze Plantagie werd „ gefchat op 5,40,000 Liv. Fransch geld, hij had „ haar 8 jaaren in eigendom , maar dewijl hij een' „ fchuldbrief had aan een Londonsch koopman, be„ floot hij die te vereffenen door zeer ongevvoone „ middelen; hij liet de Negers zo boven hunne krach„ ten arbeiden dat een groot getal daarvan ftierf: 92) „ hij was dan genoodzaakt nieuwe flaaven aantekoo„ pen ; dit veroorzaakte hem veele onkosten ; bij „ zijn dood was zijne Plantagie met dezelfde fchul„ den belast; de fom door den dood der flaaven „ verlooren, flond gelijk met de eerfte fchuld, die „ op zijn landgoed vastgemaakt was."