Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

êes. Volks op de Regeering, z$

nen, Vzy Rechtsgeleerden, 't zy Gefchiedkundigen, het zy Zcdeleeraars (om van de Heilige Schrift niet te fprecken ) en 't zal onbegryplyk voorkomen, dat 'er of zoo veel kwaade trouw , of zoo veel onkunde onder die Volks-vrienden heerscht. Nergens vind men by hen eenig gering blyk van Staat- en Historiekunde; van gevatheid op juiste redeneeringen; van doordringendheid in de uitzichten; van klaare en duidelyke begrippen van den aart eener burgermaatfchappy. Zy fchynen, als 't ware, met geblinde hersfenen hunne gedachten uit een modderpoelvaa denkbeelden gefchept te hebben, die allen onder elkanderen verward liggen; diezy 't vermogen niet hebben van te onderfcheiden noch onderfcheidenlyk voor te draagen; en die, hoe zy die ook met pronk mogen opfchikken, en met glans doen voorkomen , echter, van naby ingezien, overal deblyken van vermorsfing, van zwadder, vanvenyn^ én andere vuiligheeden doen doorfteeken.

Gy hebt, Wel Edele Geftrenge Heer! uit het geen wat ik van de Griekfche en Romeinfches Gefchiedenis.fen aangeroerd heb, kunnen opmerken, dat het verdeelen van 't volk om een ro/fcfftem uit te brengen, aan de Grieken en de Ro-< meinen, enookaanSolon, veel overlegs enwerks gekost heeft. Het heeft al vry wat in dit tot eene gelykmaatigheid te brengen, indien het 'er toe te brengen is. De Griekfche en Romeinfche Gefchiedenisfen doen ons zien , hoe men, om de gebreken, welke men by de ondervinding daar pmtrent eerst gewaar wierd, te verhelpen , telkens van het eene uiterfie tot het ander is overgeflagen, en welke poogingen en konftenaaryerz in 't werk zyn gefteld, om de volksftem aan deeze of geene zyde te doen vallen, naar maate B 5 dat

Sluiten