is toegevoegd aan uw favorieten.

De tooneelmatige roskam, in één-en-twintig geestige en satyrique vertoogen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 93 )

.dankbaarheid voor de weldaden waarmede het godendom de ftervejingen begunftigt, te Zingen, daar men integendeel het volk van deze pryslyke oefeningen heeft afgetrokken door het openbaar vertoor.en van allerhande ergerlyke fehouwfpeelen, ah de Vif;randynjihe maagden? Toof en di'ergelyke : het was dierhaiven ook geen wonder dat het volk gretiger de fpelen in den circus als het feest en de ofFerhande aar, de goden bywoonden.

6°. Worden allerlei onreine gediertens, als draakén, ölyphanten, drommedarisfen , apen , bceren en wolven in den tempel geleid, tot groots aanftoot ende ergernis van alle die van het oorfpronglyke zuiver en onbcfrhet houden , en bygevolg dat gefpuis daar zo gaarne zien als de Israëlieten een zwyn op Marken ; maar wat zal men doen! die de magt heeft gebruikt ze zo lang zy duurt, en die onderlegt moet ftil wezen : dat is zo de loop der waereldfche zaaken. Wié zich alleen daar tegen verzet doet dwaas, en word doorgaans het flagtoffrr van zyn' yver, vermits de geenen die hem aangefpoord en Opgehitst hebben doorgaans den armen duivel in de pekel laaten zitten: daarom is onze Commisfie van oordeel, hoe eer hoe liever, het geheele.foodje in masfa te ver. jagen, en hen door uwe wettige autoriteit van hun onrechtmaatig verkregen Opperprïestcrfchap te ontzetten, en eene beter keuze te doen, van opzienders van den tempel des blinkenden Zonnegods , die op eene onrechtmatige wyz; door den vorigen Areopagus den Athencren .

Al 3 oin-