Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 GALORA van VENETIË N,

agnese

Zij leeft voor ccn' ander — foor een Gd'len uit Venetien.

garcias

Vrouw! Vrouw! God ftraf u vuur deze tijdicg!

agnese.

Onrechtvaardige vervloekingen, mijn Prins, vallen immer met verdubbeld gewigt op het hoofd der genen terug, dien ze uitftuurt. De fchuld is aan uwe zijde, n Twee maanden vóór_ den beftemden tijd , hebben wij | op uwe terugkomst gewagt.

garcias.

Hebt gij mijne brieven niet?

agnese.

Geen letter van uwe hand.

garcias.

Dan heefteen duivel mijn geluk benijd!

agnese.

Hoe, wanneer ik dien raadde ?

g a r c i as.

Ik ken hem, mijn broeder, de Cardinaal —

agnese.

Juist! En wat is uwe meening ? Zijt gij bedaard genoeg de mishandelingen eens broeders te verdraagen?

garcias.

De gantfehe wraak der beledigde liefde over zijn | hoofd! »!-

agnese.

Bravo! Wie alles doen kan, moet ook alles waa-;| gen kunnen , gij zijt een Prins —

S a r ci a s.l

Sluiten