Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. H

garcias.

Ik verzél u.

agnese.

Vooral niet! Nabij de tuindeur wagt ons het rijdtuig. Uwe tegenwoordigheid mogt het volk 'er heen trekken , en hoe ligt zouden wij kunnen ontdekt en yerraaden worden. Houd uw woord, en kom bij ons! Hebt gij behalven den Pater nog iemand die zwijgen kan , breng hem dan mede.

garcias.

Cafori zal mij verzeilen.

agnese.

Zeer goed, dien ken ik reeds. Vaar wel, tot we" derziens!

garci as.

Galora! Nog éen' kusch totaffeheid! (hij kuscht haar, waar op zij zwijgende heen gaat ~) Geen woord, geen vaarwel, uit uw' fchoonen mond? —

galora, (houdt den zakdoek voor heure oogen.)

Prins! Ik heb flechts traanen — (zij gaan heen.)

ZEPENDE T O O NE E L.

garcias, (ziet galora achter na, en zegt nA eenige oogenblikken.)

Weg is zij, en met haar mijne rust, verftand en .wijsgeerte, alles, alles. — Maar neen, verftand en ■ hartstogt zijn één , werken gemeenfchappelijk — Een zot is het, een zot, die zulk eene liefde onverftan--. dig fchelden kan. — ü welk een' vriendelijk geftarntégaat over mijn hoofd op, en verkondigt mij bij dezen engel een leven vol gelukzaligheid! Iedere dag zal vour mij een feestdag zijn! Hier (hij wijst op zijtje

borst.)

Sluiten