Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DE VRYE BATAVIEREN.

v

De Kunstkenner zal in dit /luk voorzeker plaatfen vinden j die , of voor eene kiefchere bewerking , of eene andere wending van gedachten, waren vatbaar geweest. Om de volgende redenen verzoek ik hem een

weinig toegeeflykheid: Dit ft uk is myn cerfteling

voor het Tooueel; het onderwerp was zwaar, en geheel eigen vinding; het vereischte honderde oplettendheden, zo dat het wel mogelyk is, dat my het een of andere ontglipt zy; voords is dit /luk in den tyd van twee maanden bewerkt en afgedrukt, door het verlangen om hetzelve in dit zo gepaste oogenbtik in de

v/aereld te hebben. Het eene en andere zal

my, zo ik hoop, de toegevendheid der Kunstrechters doen verwerven.

VER-

Sluiten