Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SS

DE TRIUMPH DER VRYHEID,

Dit middel is alleen ons overig gebleeven,

Wy moeten, trotsch en ftout, de burgery doen beeven....

Elk, die in deezen tyd, zich vrye taal vermeet, —

Zyn eerbied ons onthoudt — in onze rechten treedt,

Moet met gevangnis, boei—en dood die misdaan boeten I

De Vriend der Vryheid kruipeals flaaf voor onze voeten !

Op dat de fchrik en vrees hen fidderend weêrhou,

Dit blyft de hoop alleen, waar op ik vleiend bouw ■—.

Ja't volk denkt vrij — doch durft zich niet met moed verzetten,

En 't kromt den hals gedwee — 'tbuigtzich voor onze wetten,

Dat eerst het fnoode hoofd der muitelingen vall',

Dan zult ge eind'lyk zien, hoe alles beeven zal;

Zo wy, door ftrengen Dwang, hier'tmuiten niet beletten,

Zo zien wy ons welhaast van onzen post ontzetten.

HERITAS.

De Franfchen zyn alreeds ook meester van het Fort, Helaas! ik vrees alleen wy fchieten tyd te kort.

ARISTOCRATUS.

Geen nood :want Vryhart wierd reeds op myn last gevangen. Haast komt de Schout — ik wacht met duldeloos verlangen, Naar deuitkomst van diezaak, ik vrees daar fchuilt nog meer: Want hyging by 't verhoor, my Hout en vrij tekeer,—. Ik denk, door Fryheidsmin, als raazend aangedreeven, Dat hy oqs mcerer werk, dan zyn gefchrift zal geeven.

TWEE-

Sluiten