Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. Z9

severus.

Gy hebt daardoor het zaad tot fnood verraad geteeld, Uw fchuld is klaar, en door u zeiven reeds bewezen, Gy moogt met recht voor wet en ftrenge ftraffen vreezen s Schoon gy uw fnood verraad door fchyn van Vryheid kleurt 't Word ligt te laat door u met uwen dood betreurd.

vryhart, met grootheid.

Hy die onfchuldig is zal voor den dood niet beeven! Ik ben overlang reeds moe, om als uw flaaf te leeven! Met nadruk.

Misfchien dat 't blind geluk, zich van uw zyde keert — Gy leert dan op uw beurt, hoe Dwangzucht wordt verneerd.

aristocratus fchelt.

ACHTSTE T O O N E E L.

de voorigen, 'er koomen twee Gerechtsdienaars binnen.

aristocratus met drift.

Men breng den fnoodaart weg — men fleep hem uit't gezicht!

vryhart in het heengaan met de fterkJle nadruk.

Veelligt dat gy eerlang voor Vryheids - vrienden zwicht!...

NE-

Sluiten