is toegevoegd aan uw favorieten.

De triumph der vryheid, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I°4 DE TRIUMPH DER VRYHEID, Offlortmet Vryhart my ook in dien afgrond néér _ Dan yrnti ik zyne ziel, na ons verfcheiden, weèr!...

Na m etéri «tgenNii. In razen». Verzet en berge, dul«j»...« pfei ik erelddwingren ' Dat beulen be„ oncurd op ftcilc rotfra fiingren!...

Buiten zich zflve en naar haarm adem hgende. Of zend een E, ■• Ij _ v:,,,,,.c| n Toon ons uw grootfchc magt - en ma^fc myn'Karei vty\r Zy kemymt in zyne ama,. Vijkmt zet haar cp etntnfiwl. De Scheut mk: hm weg.

VRYHART.

Helaas ! zyftcrfc.

In het heen gaan met den Schout en de GerechtsDienaars.

Vaarwel! vaar eeuwig wel myn Kroost! VIERDE TOONEEL.

De Voorigen, amalia, zy neemt den fchreienden Eduard by. de hand, en zegt /nikkende. Rampzaalige Eduard! wymisfen allen troost'...

Eduard weent aan den /choot van zyne Moeder. Amalia doet moeite om haar by te krygen, doch vruchteloos. Zy wringt in wanhoop haare handen. Dit ftilzwy? gende tooneel duurt eenige weinige oogenblikken.

V X F-