Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 31

Di' graaf, op een' norfchen toon. Hoe noemde gy hem in uwe brieven ?

klara.

Slechts éénmaal fchreef ik aan hem.

de graaf.

Meer dan te veel om u te vernederer. Schryf, zo als gy hem dat eenemaal noemde.

klara, fmekende.

Beste vader!

dr graaf, dreigende. Schryf! {Klara fchryft.)

de graaf, leest op een" honenden toon.'' Lieve Karei! — Goed, fchryf nu het geen ik u zeggen zal. „ Over een half uur...

klara fchryft.

Uur.

de graaf.

„ Verwacht haaren Karei Lunau...

klara fchryf"t. Lunau. (Zy zucht.)

de graaf.

„ Zonder twyffel...

klara, fmekende.

Myn vader!

de graaf, op een1 dreigenden t'0011. Schryf.

klara fchryft. Ik heb het gefchreven.

Sluiten