is toegevoegd aan uw favorieten.

Klara van Synau, treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S6 KLARA- van SYNAU,

de kapitein.

En....

de graaf.

De liefde van uw' Karei omtrent myne dochter is u bekend, niet waar?

de kapitein.

ó Ja! doch ik heb 'er nooit van willen fpreken.

de graaf.

Gy kent myne grondbeginfeien omtrent dat punt.... Het zy nu zwakheid, of vooroordeel, of hoe men het ook noemen mag, het is zeker dat deze liefde myn' kommer en myn ongeluk aannerkelyk verzwaart. Gy zyt myn vrind; gy hebt meer dan eenmaal my edelmoedig uwe hulp aangeboden: ma > ik nu daarop rekenen ?

de kapitein.

Ik wil alles voor u doen, wat met het karakter van een* eerlyk' man overeenkomt.

de g r a af.

Irmzee benint myne dochter en verlangt zich raetmy. ne familie te verbinden.

de k a pi tein-

Eene gelukkige party, die gy totfïand moet zoeken te brengen.

de graaf.

Klara bemint hem niet; zy bemint uw' Karel.

de kapitein.

Dat is waar; doch wat zult gy daaraan doen?

BE