Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 KOMPLIMENTEN en WIND,

„ als bekwaamheden om onze juffers het hoofd warm „ te maken, laat u da.n dezen naderniddag met een „ paar pistoolen onder den lindeboom vinden; alwaar „ u met ongeduld verwachten zal

KAREL AL BERT.'

Nu, xan ik hem zo wegzenden ?

LOUISE.

Hy is voortreflyk! kort en duidelyk.

KAREL.

Hy heeft dierhalven uwe goedkeuring ?

LOUISE.

Volkomen.

KAREL.

Gy vindt'er niets in te veranderen?

LOUISE.

Niets.

KAREL.

Niets? Ik zal hem dierhalven wegzenden. (Zy vouwen oeide de brieven.)

m

LOUISE.

Maar...

KAREL.

Ha! toch een maar. (JU.) Ik herleef!

LOUISE.

De uitdrukking : „ Onze jutfers het hoofd warm te maken" is niet kiesch genoeg; zet daar voor:,,Onze' juffers te behagen:" dit is beter.

Sluiten